”Eu aş dori, ca oamenii, unde nu se vor găsi, indiferent de grupa de sânge,
să se privească unul la altul în ochi, acesta este cel mai perfect contact între bunătate şi bunătate,
cel mai performant microscop, care străbate în adâncime sufletele.”

Eugen Doga

Principala misiune a artei este aceea de a cultiva în om principiile spirituale şi morale, de a prezerva valorile, datorită căror există această lume. Şi toată vietatea ce o formează.

Arta îl învaţă pe om să gândească în categorii mari globale, să se ridice în sus, încolo, în înălţimile Universului, de unde să poată face introspecţii în viaţa de zi cu zi, de pe pământ, precum şi în lumea atât de dificilă şi atât de aproape, fiindcă, noi înşine facem parte din ea. Acestea sunt investiţii în oameni, investiţii în viitorul lor. Dezvoltarea fiecăruia dintre noi este obiectivul nostru principal. Dacă fiecare ar deveni perfect, noi am trăi într-o lume perfectă. Arta trebuie să fie disponibilă fiecărui om, fiecărui copil.

Fundaţia îşi propune să promoveze principiile creative, civice şi spirituale ale compozitorului, care stau la baza obiectivelor acestei Fundaţii.

Scopuri şi obiective:

  • Colectarea şi sistematizarea patrimoniului de creaţie al lui Eugen Doga.
  • Studierea creaţiei autorului de către specialişti în domeniul muzicologiei, precum şi de către studenţii universităţilor şi colegiilor de muzică.
  • Păstrarea şi dezvoltarea valorilor culturale.
  • Desfăşurarea concertelor, măsurilor creative, festivalurilor, concursurilor etc.
  • Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale şi a cooperării în domeniile artei muzicale, teatrului, cinematografiei, folclorului.
  • Susţinerea relaţiilor creative cu centrele de editare, colectivele artistice, agenţiile de producători, cât şi cu agenţiile privind dreptul de autor.
  • Participarea la diverse proiecte creative şi culturale, cât şi colaborarea cu organizaţiile culturale publice şi de stat.
  • Asigurarea suportului tinerilor talentaţi, asigurarea asistenţei în dezvoltarea educaţiei muzicale şi estetice a copiilor.
  • Participarea la realizarea proiectelor cu instituţiile de stat.